Menu Content/Inhalt
About the Project Print E-mail
RCI – Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego
 
W latach 2002-2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP), wówczas jeszcze jako Akademia Techniczno-Rolnicza, organizował Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej (FWI), wybrawszy jako partnera miasto Żnin oraz powiat żniński. W latach 2004 oraz 2006 temu wydarzeniu patronował, m. in. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie tematyki FWI pojawiły się wówczas wykłady dotyczące dorobku naukowego oraz biografii światowej sławy krystalografa, chemika i metalurga, rodem z Kcyni (należącej wówczas do powiatu żnińskiego), profesora Jana Czochralskiego, uznanego powszechnie za praojca światowej elektroniki i ultranowoczesnej technologii.

Pomimo tak ogromnych starań, jako próba należytego uhonorowania dorobku i wybitnego profilu sylwetki bardzo znanego w świecie badacza oraz profesora Politechniki Warszawskiej (1928-1945), zarówno jego recepcja w kraju nad Wisłą, a także jego dorobek naukowo-badawczy, stanowią w dalszym ciągu przedmiot niewypełnionego jeszcze pełną treścią obszaru zainteresowania ludzi z zakresu nauki, technologii, a nawet innowacji i wdrożeń.

Tak sprzyjające okoliczności dają podstawy do istotnego wzmocnienia wyżej przedstawionej tendencji rozwojowej w zakresie spuścizny dorobku Jana Czochralskiego. UTP pragnie to zrealizować poprzez organizację Międzynarodowego Seminarium inicjującego powstanie RCI - Przestrzeni Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego. Seminarium stawia sobie za cel wszechstronne pokazanie metody Czochralskiego bycia innowacyjnym i proponującym światu w sposób wizjonerski nowoczesne technologie oraz ważne rozwiązania naukowo-badawcze. W tym celu m. in. kierownictwo UTP postarało się o zaproszenie na to seminarium światowej klasy specjalistów, w tym laureata Nagrody Nobla z fizyki, prof. Klausa von Klitzinga ze Stuttgartu.

Tematyka proponowanego seminarium jest zogniskowana na zagadnieniach praktycznych, stwarzających możliwość nadania nowego wymiaru działania Centrum Transferu Technologii (CTT), mieszczącego się przy Regionalnym Centrum Innowacyjności (RCI) UTP w Bydgoszczy. Proponowany nowy wymiar działania CTT oprze się o przykłady, które oferuje życiorys naukowo-badawczy prof. Jana Czochralskiego. Przykłady te zawierają m. in.: patent na skład metalu B używanego do końca lat 60. w światowym kolejnictwie, konstrukcję radiomikroskopu – pierwowzoru skaningowego mikroskopu elektronowego, czy też opracowanie metody kontroli rekrystalizacji metali (tzw. diagramy Czochralskiego), użytecznej np. w pracach mennicy państwowej. Stanowią one, poza jego podstawowym osiągnięciem naukowo-badawczym, tj. metodą kontroli szybkości krystalizacji materiałów (tzw. metoda CZ), wybitne przykłady pozwalające efektywnie zarysować współpracę uczelnianych grup badawczych z ich otoczeniem gospodarczo-przemysłowym, zarówno tym krajowym jak i zagranicznym.

W tym miejscu należy nadmienić, iż ok. 80 procent światowej produkcji monokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych, odbywa się z wykorzystaniem metody CZ, zaproponowanej przez prof. Czochralskiego. Metoda CZ znajduje wszechstronne zastosowanie w produkcji materiałów mikroelektronicznych, na których oparte są konstrukcje mikroprocesorów i układów pamięci, układy optyczne, fotowoltaiczne, metamateriały, itp.

Wydaje się niezwykle celowym zaproszenie w wyżej zarysowany sposób nieżyjącego od roku 1953 wielkiego uczonego do rezydowania w murach jedynej publicznej uczelni o profilu technicznym w województwie kujawsko-pomorskim. Jako społeczność tego województwa wymażemy w ten sposób odium niesławy, jakie niesłusznie spadło na tę postać w okresie II wojny światowej oraz, przede wszystkim, po jej zakończeniu (w tzw. okresie stalinowskim).


 
Organizatorzy:
UTP Bydgoszcz
Urząd Miasta Kcynia Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni

Patronat:
Prezydent Miasta Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Fizyczne Dep. Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-PomorskiegoLast Updated ( środa, 12 kwiecień 2017 )